GDPR

12.06.2018 13:06

Vážení klienti a obchodní partneři,

 

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které mimo jiné upravuje pravidla pro ochranu osobních údajů fyzických osob v České republice pro správce resp. zpracovatele osobních údajů.

 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše společnost zpracovává údaje uvedené ve smlouvě či objednávce s Vámi, včetně údajů poskytnutých v průběhu plnění smlouvy, přičemž některé z těchto údajů mohou splňovat znaky definice osobních údajů.

Jelikož dle požadavku „Nařízení“ jsme povinni zajistit informování subjektu údajů o podrobnostech zpracovávání osobních údajů, zasíláme Vám tyto informace v příloze této zprávy (Prohlášení správce). Podmínky ochrany osobních údajů naleznete také spolu s dalšími dokumenty týkajícími se ochrany osobních údajů na naši adrese:

https://www.odtah-praha.cz

Současně s touto zprávou Vás chceme ujistit, že v rámci poskytování produktů či služeb se nic nemění.

Prosím informujte o obsahu přílohy všechny osoby, které jsou spojeny s realizací smlouvy (smluv) uzavřené s naší společností.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a spolupráci.